Nationaal Mantelzorg-onderzoek 2022

Bekijk de highlights
verzuim

Voor mantelzorgers en werkgevers

balans

Werkbalans

83% van de werkende mantelzorgers, waarvan de werkgever op de hoogte is van de mantelzorgtaken, voelt zich gesteund door de werkgever. Het grootste deel (35%) geeft echter aan niet samen met de werkgever nagedacht te hebben over de balans tussen werk en mantelzorgtaken.
geslacht

Man/vrouw verhouding

Het grootste gedeelte (72%) van de respondenten die aangeven te verzuimen door mantelzorgtaken is vrouw. 
zorgverlof

Verlof

Slechts een kwart (23%) van de werkende mantelzorgers vraagt zorgverlof aan om extra mantelzorg te geven in hun eigen vrije tijd. De rest vraagt vrij zonder reden, meldt zich ziek of neemt bijvoorbeeld vakantie op.
verzuim

Verzuim

Ongeveer de helft van de werkende mantelzorgers (49%) moest één of meerdere keren verzuimen door mantelzorgtaken. 18% werkte door mantelzorg enkele weken tot een maand niet, 15% zelfs meerdere maanden niet.
stoppen

Stoppen met werken

27% van de werkende mantelzorgers denkt na om minder te gaan werken vanwege de mantelzorgtaken. 10% denkt er zelfs over na helemaal te stoppen met werken om die reden.
hybride

Hybride werken

Bijna 80% van de werkende mantelzorgers geeft aan dat hybride werken bijdraagt aan een betere balans tussen werk en mantelzorgtaken.

Steun door werkgever

Driekwart van de werkende mantelzorgers heeft de werkgever op de hoogte gesteld van de mantelzorgtaken. Hiervan voelt 83% zich gesteund door de werkgever. Deze steun is voor een groot deel onvoorwaardelijk (44%). Het overige deel (39%) van de werkgevers geeft aan de mantelzorger te steunen, mits het niet ten koste gaat van het werk. Een klein deel van de werkgevers, nog geen 3%, steunt het mantelzorgen niet maar staat toe dat de werknemer dit doet.  

Steun

Mantelzorg voor uw naasten

Het grootste deel van de respondenten (38%) geeft aan gemiddeld 7 dagen in de week langs te gaan bij degene aan wie de mantelzorg wordt verleend. 142 respondenten besteden wekelijks meer dan 36 uur aan de zorg. Ruim 18%van de respondenten gaat gemiddeld 1 keer per week langs bij een naaste om mantelzorg te verlenen en 17 % doet dit gemiddeld 2 dagen per week.

 

dagen
waardering

Waardering voor uw zorg

Een groot deel van de respondenten (81%) voelt zich over het algemeen gewaardeerd voor de zorg. Niet alleen door de persoon voor wie gezorgd wordt, maar ook door diens omgeving. Een deel van de respondenten (19%) voelt echter geen waardering voor de mantelzorg die zij verrichten.

waardering

Impact van de zorg

47,5% ervaart mentale klachten door mantelzorg. Deze klachten uiten zich voornamelijk in vermoeidheid (76%) en stress (71%). Andere mentale problemen die mantelzorgers benoemen zijn slecht slapen (51%) gevolgd door snel geprikkeld (45%).

mentale klachten

Over de deelnemers van het Nationaal Mantelzorgonderzoek

De mantelzorgers die deelnamen aan het onderzoek zijn afkomstig uit alle Nederlandse provincies. Driekwart van de ondervraagden is vrouw. De gemiddelde leeftijd van de mantelzorgers is 47 jaar. Van hen is 43% gepensioneerd en 40% werkend of studerend. Het merendeel van hen (42%) is werkzaam in de zorg. Meer dan de helft woont samen zonder (thuiswonende) kinderen. Een kwart woont alleen en een zesde woont met kinderen thuis.

De meeste mantelzorgers (41 %) zorgen voor hun ouder, een derde draagt zorg voor hun partner. De gemiddelde leeftijd van de persoon voor wie wordt gezorgd is 78 jaar. Gemiddeld leveren de ondervraagden op dit moment al 8 jaar lang mantelzorg en 81 % verwacht dit de rest van zijn of haar leven te moeten doen. Een ruime helft van de personen voor wie wordt gezorgd ontvangt ook thuiszorg.

Onderzoekspopulatie

Nationaal Mantelzorgonderzoek: 'Overheidssteun blijft onvoldoende'

Ook dit jaar werd duidelijk dat veel mantelzorgers een moeizame relatie met de overheid hebben. Bijna de helft van de mantelzorgers (47 %) geeft aan zich niet gesteund te voelen door de overheid. De meest genoemde reden is dat mantelzorgers zich in de steek gelaten voelen doordat er onduidelijke of ingewikkelde voorwaarden aan de hulp zijn verbonden of omdat ze simpelweg niet weten bij welk loket ze moeten aankloppen. Het valt op dat waar mantelzorgers een zekere afwezigheid van een helpende overheid ervaren, er overwegend veel waardering komt van de zorgbehoevende voor diens omgeving.

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie ontvangen? Laat het ons weten en wij helpen u graag verder.

Uw inhoudelijke vragen over het onderzoek kunt u richten aan media@seniorservice.nl. Voor PR kunt u contact opnemen met Koolhoven en Partners via 085-4017175 of seniorservice@koolhovenenpartners.nl.

Lees hier het persbericht voor werkgevers

Het Nationaal Mantelzorgonderzoek is tot stand gekomen door

Senior Service & Fello
Over Senior Service